Příprava nového Geometrického plánu

Zpět na seznam
20.04.2015
Na lokalitu byl zpracován nový geometrický plán, dle kterého byla provedena parcelace pozemků k výstavbě rodinných domů.