Kolaudační souhlasy na další inženýrské sítě

Zpět na seznam
04.01.2017
Stavební odbor Magistrátu města Ml. Boleslavi vydal postupně v průběhu prosince 2016 zbývající kolaudační souhlasy - ke splaškové a dešťové kanalizaci, vodovodnímu řádu, včetně přivaděče, plynovému řádu, včetně přivaděče a veřejnému osvětlení.  Přípojky kanalizace, vody a plynu jsou tedy zhotoveny a zkolaudovány.